Podmínky pro poskytování služeb

Z nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví je nezbytné při vstupu do provozovny se prokázat jedním z těchto dokumentů:

• potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa – platnost 72 hodin od provedení
• potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa – platnost 7 dní od provedení
• potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní
• potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami)
• certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od poslední dávky uběhlo více než 14 dní

Vstup a pohyb v prostorách provozovny je povolen pouze s ochranou dýchacích cest.

Otevřeno od 3. 5. 2021.

Podmínky pro poskytování služeb si můžete přečíst zde.